Premium

Goldman Sachs Raises $2.5 Billion for Private Equity Investments